ကေမၻာဒီးယား
English French German Russian

ကေမၻာဒီးယား

(၅ညအိပ္ ၆ရက္ခရီးစဥ္)

 

cambodia-01cambodia-02cambodia-03cambodia-04
( ၁ ) စုရပ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွွ Siem Reap International ေလဆိပ္သို့ေရာက္ရိွျပီး ေန့လည္စာကို ေဒသတြင္းရိွ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ေန့လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီး ေလွျဖင့္ Tonle Sap Lake ရိွတံငါရြာနွင့္ ေဒသခံတို့၏ လူေနမႈဘဝမ်ားကို ေလ့လာျပီး မုတ္သုန္ရာသီေၾကာင့္ တစ္နွစ္လွ်င္ (၆)ၾကိမ္ ကန္၏ အက်ယ္ဝန္းေျပာင္းလဲပံုတို့ကို ေလ့လာပါမည္။ ဆက္လက္ျပီး ကေမၻာဒီးယား လက္မႈပညာရွင္တို့၏ ျပိဳင္ဘက္ကင္း ရိုးရာေက်ာက္ဆစ္ပညာနွင့္ သစ္သားပန္းပုထုဆစ္ဟန္တို့ကို သင္ၾကားပို့ခ်ေပးရာ အလုပ္ရံုျဖစ္ေသာ Las Artisans D' Angkor သို့ ပို႔ဆာင္ေပးပါမည္။ ထို့ေနာက္ ခမာနီတို့၏ သားေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသူတို့၏ အရိုးမ်ားပါဝင္တဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း လက္ရာနွင့္ မွန္နံရံမ်ားကာထားသာ Stupa တစ္ခုျဖစ္သည့္ Wat Thmei သို့ လည္ပတ္ပါမည္။ ထို့ေနာက္  Old Market ၌ေဈးဝယ္ျပီး ညစာသံုးေဆာင္၍ Siem Reap ရိွဟိုတယ္တြင္ တစ္ညတာအိပ္စက္အနားယူပါမည္။
(၂ )  နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ South Gate of Angkor Thom Phimeanakas ၊ Terrace Of Elephant ၊ Royal Enclosure  Ta Phohm သို့ လည္ပတ္ျပီး ေန့လည္စာကို ေဒသတြင္းရိွ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းအေနျဖင့္ Ankor Cookie သို့လည္ပတ္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ ၁၃ရာစုတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး  ကမၻာေပၚတြင္ အလွပဆံုးနွင့္ အၾကီးက်ယ္ခမ္းနားဆံုး ဟုအသိမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္ဦးျဖစ္သည့္ အန္ေကာဝပ္ Angkor Wat ဘုရားေက်ာင္းသို့ လည္ပတ္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ Phnom Bakheng Hill ၏ ေနဝင္ဆည္းဆာအလွကို ၾကည့္ရႈခံစားရပါမည္။ ညစာကိုဘူေဖးျဖင့္ သံုးေဆာင္ျပီး  ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီစဥ္မ်ားလည္းပါဝင္ပါမည္။ ထို့ေနာက္တစ္ညတာကိွု Siem Reap ျမိဳ႕တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
( ၃ ) နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး Banteay Srei ၊ Banteay Samre သို့ လည္ပတ္ျပီးေနာက္ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ Mebon Oriental ၊ Neak Pean ၊ Preah Khan တို့ကို လည္ပတ္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ Pre Rup ၏ ေနဝင္ဆည္းဆာအလွကို ၾကည့္ရႈျပီး စားေသာက္ဆိုင္မွာ ညစာသံုးေဆာင္ကာ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

cambodia-05cambodia-06cambodia-07

( ၄ ) နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး Phnom Penh သို့ဘက္(စ္)ကားျဖင့္ သြားေရာက္ျပီး ေန့လည္စာကို စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ေန့လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္ Check-inဝင္၍ အနားယူပါမည္။ ညစာသံုးေဆာင္ ျပီးဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

( ၅ ) နံနက္စာကိို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ကပ္လွ်က္ရိွေသာ Royal Palace and   Silver Pagoda သို့လည္ပတ္ပါမည္။ နွစ္ေနရာကဲြ ေနေသာ္လည္း Royal Palace မွ စတင္လည္ပတ္ျပီးေနာက္ Silver Pagoda  သို့ လည္ပတ္ပါမည္။ ထိုေနရာသို့ သြားစဥ္ခရီးသည္မ်ား အေနျဖင့္ ဗုဒၶဝါဒကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဝါေရာင္ျခယ္နံရံ နွင့္ ဟိနၵူဝါဒကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အျဖဴေရာင္ခ်ယ္ နံရံမ်ားကို သတိထားမိပါလိမ့္မည္။ ထိုေနရာမွာ ကေမၻာဒီးယား၏ အဓိကသက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈနွစ္ခုျဖစ္ျပီး ၁၂ရာစုတြင္ ခုနွစ္ဆက္ေျမာက္ Jayavarman VII မွ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေစခဲ့ပါသည္။ Ngoy ဟုေခၚတြင္ေသာ Preach Phirun Master OU ၏ လြတ္လပ္ေရး အထိမ္းအမွတ္ရုပ္ထုမွာ ၁၉၅၆ တြင္ျပင္သစ္ကို လိုနီစနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရိွခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ေတာင္ဘုရားဟု ေခၚတြင္ေသာ Wat Phnom မွာျမိဳ႕ေတာ္၏ တကယ့္အထင္ကရ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Grandma Daun Penh’s Statue ဟုေခၚသည့္အဘြား Daun Penh ၏ရုပ္ထုဆီသို့ ပို့ေဆာင္ေပးပါမည္။ (ထိုေနရာသည္ ကေမၻာဒီးယားလူ့အဖဲြ႕စည္းကို ဖံြ႕ျဖိဳးစည္ပင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့ေသာ ကေမၻာဒီးယန္းအမိ်ဳးသမီးတို့၏ တန္ဖိုးကို ျပသေနသည္ဟု ကေမၻာဒီးယားဘုရင္ Norodom Sidomoniu Wat phnom အနီးရိွ က်မ္းသစၥာကိ်န္ဆိုဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုအား ေျပာၾကားခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။)

ထို့ေနာက္ ေန႕လည္စာကို စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Toul Sleng Museum, Russian market နွင့္ Central market ေနရာသို့ ဆက္လက္    လည္ပတ္ပါမည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္း ေငြထည္အိမ္၊ ေရႊထည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ပိုးထည္၊ Kramas ၊ သစ္သားနွင့္ ေက်ာက္ဆစ္ပန္းပုမ်ား ဝယ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သလို T-shart ၊ CD နွင့္ အျခား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလည္း ဝယ္ယူနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေနာက္ညစာကို ေဒသတြင္းရိွ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုး ေဆာင္ျပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ NAGA World Casimo သို့ဆက္လက္ လည္ပတ္ျပီး ဂိမ္းမ်ား ၊ ေလာင္းကစားပဲြမ်ားကို အေပ်ာ္သေဘာ ဝင္ေရာက္ကစား နိုင္ပါမည္ ။ ျပီးလ်ွင္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

cambodia-08cambodia-09

( ၆ ) နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး Siem Reap International ေလဆိပ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

 

 ပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္- Tour Leader - စားစရိတ္
ဟိုတယ္ - ကားခ - ဝင္ေၾကး - Guide

 

 inquiry

Contact Us

Address  : 
No.66,Room(301),Thumingalar Street,Thingangyun Township, Yangon, Myanmar. 
Phone  :
(+95-1) 8566713, (+95-1) 8566714
Fax  :
(+95-1) 8566714
Email  :
info@minnkyansitt-travels.com,
sales@minnkyansitt-travels.com,
reservations@minnkyansitt-travels.com
Skype  :
mkstravels
Website  :
www.myanmartourplanner.com,
www.minnkyansitt-travels.com


Minn Kyan Sitt Group Of Companies

  • Public Image Journal
  • Minn Kyan Sitt Construction Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Trading Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Travels and Tours


photo-gallery

Member In: umtamtfmoht
Our Partner: ttmitb-logo-02hcmc
visamaster