ဗုဒၶဂယာ ( ၇ ညအိပ္ - ၈ ရက္ခရီး )
English French German Russian

ဗုဒၶဂယာ

( ၇ ညအိပ္ - ၈ ရက္ခရီး )

 

gayar-01gayar-02gayar-03gayar-04
( ၁ )   စုရပ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ဂယာျမိဳ႕ရွိ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိပါမည္။ ဂယာၿမိဳ႕တြင္(၆)ႏွစ္ပတ္လံုး ဒုကၠရစရိယာက်င္႔ေတာ္မူရာ ဒုကၠရစရိယာေတာင္ ၊ သုဇာတာဃနာႏို႔ဆြမ္းကပ္သည့္ေနရာ၊ သုဇာတာအိမ္ရာေတာင္ကုန္း၊ ကမာကူရဂ်ပန္ဘုရားႀကီး ၊ ေသာတၴရ  ျမက္ထမ္းသမား ျမက္ရွစ္ဆုပ္လွဴဒါန္းရာေနရာ၊ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမတ္စြာဘုရားပြင္႔ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိေစတီႏွင့္ သတၱဟသတၱဌာန(၇)ေနရာ (သံေဝ ဇနိယေလးဌာန ၊ အဝိဇဟိေလးဌာန)တို႔အားသြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ၿပီး ဂယာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
( ၂ )  ဗာရာဏသီၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼစႀကာ္တရားဦး ေဟာၾကားေတာ္မူရာ "ဓမၼရာဇိကေစတီ"၊ အနတၱလကၡဏာသုတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူရာ  "ဓေမၼခေစတီေတာ္"၊ အာေသာက ေက်ာက္စာတိုင္၊ နႏိၵယေက်ာင္းေတာ္ရာ၊  သားသမင္မ်ား ေဘးမဲ့ေပးရာေတာ ၊ မူလဂႏၶကုဋီတိုက္ ၊ ေခ်ာက္ခ႑ီေစတီတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ၿပီး ဗာရာဏသီျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
( ၃ ) သာဝတၴိၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ သာဝတၱိျမိဳ႕ရွိ သာလာလဂါရ က်ာင္းေဆာင္၊ ရွင္သီဝလိ ေက်ာင္းေဆာင္၊ အာနႏၵေဗာဓိ၊ ေကာသမၺကကုဋီ၊ ဝကၤမေစတီ၊  ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္၊ ဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေဆာင္၊   ေျခေတာ္ေဆးေရတြင္း၊ တရား ေဟာပလႅင္ ႏွင့္ဓမၼာရံု၊ ကေရရိကုဋီေက်ာင္းေဆာင္၊ ေကာသလ မင္းနန္းေတာ္ ေနရာ၊ သုဒတၱေစတီ၊ အဂၤုလိမာလေစတီ၊ ေဒဝဒတ္ေျမမ်ိဳရာကန္ေနရာ၊ စိဥၨမာန ေျမမ်ိဳရာအိုင္၊ ျမတ္ဘုရား၏ ေရမီးအစံုတန္ခိုးျပရာ သရက္ျဖဴကုန္းေနရာ တို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး သာဝတၱိၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

(၄)     နီေပါႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ နီေပါႏိုင္ငံရွိ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာေနရာႏွင္႔ အေလာင္း ေတာ္ေျခရာ ေရပူေရေအးႏွစ္သြယ္ က်ဆင္းရာ အထိမ္းအမွတ္ မယ္ေတာ္မာယာ ေရကန္၊ သဒၶတၱမင္းသား ေျခခုႏွစ္လမ္း လွမ္းရာ ေစတီမ်ား၊ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၏ ကပိၸလဝတ္ နန္းေတာ္ရာ ေနရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ  ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

gayar-05gayar-06gayar-07

( ၅ )   ကုသိနာရံုသို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ ကုသိနာရံုၿမိဳ႕ရို ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရာ မဟာပရိနိဗၺာနေစတီ၊ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရာ ဟန္ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရုပ္ကလာပ္ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကြ်မ္းရာ မကုဋဗဒၶၡ (ခ)အဂၤါရေစတီ၊ ေနာက္ဆံုး ေရၾကည္ေတာ္ သံုးေတာ္မူရာေနရာ၊ ေဝသာလီၿမိဳ႕ရွိ ဒုတိယသဂၤါရနာတင္ေတာ္ မူရာဝါဠဳကာရံုေက်ာင္းေတာ္၊ လစၦဝီမင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆးမဂၤလာကန္၊ လစၦဝီမင္းမ်ား ေဝစုရဘုရားဓာတ္ေတာ္မ်ား ႒ာပနာထားသည့္ ေစတီေတာ္ေနရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ၿပီး ကုသိနာရံုရွိျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနား ယူပါမည္။

( ၆ )   ရာဇၿဂိဳလ္သို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ရွိ ပထမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူရာ ေဝဘာရေတာင္ရွိ သတၱပဏၰလိႈဏ္ဂူ ၊ ပိပၸလိလိႈဏ္ဂူ ၊ ဇာတ္ျမင့္ဇာတ္နိမ့္ ေရခ်ိဳးရာ ေရပူစမ္း ႏွင္႔ ေရခ်ိဳးဆိပ္ ၊  ရွဥ့္နက္မ်ား    အစာေက်ြးေသာေရကန္ ၊ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏ ဆြန္ဘ႑ာတိုက္၊ အဇာတသတ္မင္းႀကီး၏မဏိရာမတ္

(ခ) ဓာတ္ေတာ္တိုက္၊ ဗိမၼိသာရ အက်ဥ္းေထာင္ေနရာ၊ ေဆးဆရာ ဇီဝက လွဴဒါန္းထားေသာ သရက္ ဥယ်ာဥ္ေနရာရွိ ဇီဝကမၼ ေက်ာင္းေတာ္ရာေနရာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တည္ထားေသာ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၊ ဝိရႊသွ်ႏၱီေစတီ ႏွင္႔ ထိုင္ခံု စက္ေလွကား၊ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္ထိပ္ရွိ မူလဂႏၶကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ အေဟာင္း ႏွင္႔အသစ္ ေနရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ျပီး ထိုေန႔တြင္ ဂယာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဂယာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

( ၇ )   ဂယာၿမိဳ႕တြင္အနားယူၿပီး ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ ဂယာၿမိဳ႕ရွိဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတြင္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

( ၈ )   ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ ဂယာေလဆိပ္သို႔ ထြက္ခြာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

 

 ပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္ - ဗီဇာ - တည္းခိုစရိတ္ - စားစရိတ္ - တစ္ဆင့္သြား ကားခ -  
Tour Leader - ခရီးေဆာင္အိတ္ႀကီး - ေဘးလြယ္အိတ္ - ပိုက္ဆံအိတ္ေသး -
 ဦးထုပ္ - ေယာဂီပဝါ - တရားစာအုပ္ -မွတ္တမ္းတင္အေခြ -
ခရီးစဥ္စာအုပ္ - လိပ္စာမွတ္တမ္းစာအုပ္ - နာမည္ကဒ္
Travel  Insurance  and Entrance fees တို႔ပါဝင္ပါမည္ ။

 inquiry

Contact Us

Address  : 
No.66,Room(301),Thumingalar Street,Thingangyun Township, Yangon, Myanmar. 
Phone  :
(+95-1) 8566713, (+95-1) 8566714
Fax  :
(+95-1) 8566714
Email  :
info@minnkyansitt-travels.com,
sales@minnkyansitt-travels.com,
reservations@minnkyansitt-travels.com
Skype  :
mkstravels
Website  :
www.myanmartourplanner.com,
www.minnkyansitt-travels.com


Minn Kyan Sitt Group Of Companies

  • Public Image Journal
  • Minn Kyan Sitt Construction Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Trading Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Travels and Tours


photo-gallery

Member In: umtamtfmoht
Our Partner: ttmitb-logo-02hcmc
visamaster