ဗုဒၶဂယာ ( ၁၄ ညအိပ္ - ၁၅ ရက္ခရီး )
English French German Russian

ဗုဒၶဂယာ

( ၁၄ ညအိပ္ - ၁၅ ရက္ခရီး )

 

gayar-01gayar-08gayar-09gayar-10
(၁) စုရပ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ ေလယာဥ္ျဖင္႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ထြက္ခြာၿပီး ဂယာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိပါမည္။ ဂယာၿမိဳ႕ရွိ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္႔ ျမတ္စြာဘုရား ပြင္႔ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိေစတီႏွင့္ သတၲဟသတၲ႒ာန(၇)ေနရာ (သံေဝဇနိယေလး႒ာန၊ အဝိဇဟိ႒ာန)တို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး ဂယာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
(၂) ဂယာၿမိဳ႕တြင္ (၆)ႏွစ္ပတ္လံုး ဒုကၠရစရိယာ က်င္႔ေတာ္မူရာ ဒုကၠရစရိယာေတာင္၊ သုဇာတာဃနာ ႏို႔ဆြမ္းကပ္သည့္ေနရာ၊ သုဇာတာအိပ္ရာ ေတာင္ကုန္း၊ ကမာကူရဂ်ပန္ဘုရားႀကီး၊ ေသာတၳိယျမက္ထမ္းသမား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ လွဴဒါန္းရာေနရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး ဂယာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
(၃) ဗာရာဏသီၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼစၾကာ တရားဦးေဟာေတာ္မူရာ ဓမၼရာဇိကေစတီ ၊ အနတၲလကၡဏာသုတ္ ေဟာေတာ္မူရာ ဓေမၼခေစတီေတာ္၊ အာေသာကေက်ာက္စာတိုင္၊ နႏၵိယေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ ကုမာရေဒဝီေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ သားသမင္မ်ားေဘးမဲ႔ေပးရာေတာ၊ မူလဂႏၶကုဋီတိုက္၊ ေခ်ာက္ခ႑ီေစတီ တို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၄)  နံနက္စာစားၿပီးလွ်င္ဗာရာဏသီမွ သကၤႆနဂိုရ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၅)   နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ နယူးေဒလီသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အာဂရာၿမိဳ႕ရွိ တာ့ခ်္မဟာအား သြားေရာက္ေလ႔လာပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ နယူးေဒလီသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာၿပီး နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၆) နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး နယူးေဒလီမွအာဂရာသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာၿပီး ျမတ္စြာဘုရား၏ မဟာသတိပဌာန္တရား ေဟာၾကားေတာ္မူရာေနရာ ၊ ဘာသာေပါင္းစံု တရားဓမၼေဆြးေႏြးရာ ၾကာဖူးပံုသဏၭာန္ ေက်ာင္းေတာ္ရာေနရာ ၊ အံ့ဩဖြယ္ရွိရာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင္႔ အာဒ္ရွီရမ္ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး သကၤႆနဂိုရ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာပါမည္။ ကားေပၚတြင္ တစ္ညတာကုန္ဆံုးပါမည္။

 

gayar-11gayar-03gayar-04gayar-05

(၇) နံနက္ပိုင္းတြင္ သကၤႆနဂိုရ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အနားယူ၍ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္ေတာ္မူရာေနရာ၊ အာေသာကမင္းႀကီး တည္ထားေသာ ေစတီေတာ္ႀကီး၊ ဆင္ရုပ္ပံုပါ အာေသာက ေက်ာက္တိုင္တို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီးသကၤႆနဂိုရ္ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၈)     သကၤႆနဂိုရ္မွ သာဝတၲိသို႔ထြက္ခြာပါမည္။ သာဝတၳိရွိ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၉)  သာဝတၲိရွိ သာလာလဂါလေက်ာင္းေဆာင္၊ ရွင္သီဝလိေက်ာင္းေဆာင္၊ အာနႏၵေဗာဓိ၊ ေကာသမၺကကုဋီ ၊ ဝကၤမေစတီ ၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၊ ဂႏၶကုဋီေက်ာင္းေဆာင္၊ ေျခေတာ္ေဆးေရတြင္း၊ တရားေဟာပလႅင္ႏွင္႔ ဓမၼာရံု ၊ ကေရရိကုဋီေက်ာင္းေဆာင္၊ ေကာသလမင္းနန္းေတာ္ရာ၊ သုဒတၳေစတီ၊ အဂၤုလိမာလေစတီ၊ ေဒဝဒတ္ေျမျမိဳရာကန္ေနရာ၊ စိဥၥမာန ေျမၿမိဳရာအိုင္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရမီးအစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပရာသရက္ျဖဴကုန္းေနရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး သာဝတၲိၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၁၀)  နီေပါႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ နီေပါႏိုင္ငံရွိ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာေနရာႏွင္႔ အေလာင္းေတာ္ေျခရာ၊ ေရပူေရေအးႏွစ္သြယ္ က်ဆင္းရာ အထိမ္းအမွတ္ မယ္ေတာ္မာယာေရကန္၊ သိဒၶတၳမင္းသား ေျခခုႏွစ္လွမ္း လွမ္းရာေစတီမ်ား၊ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၏ ကပၸိလဝတ္နန္းေတာ္ရာေနရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး အႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၁၁)  ကုသိနာရံုသို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ ကုသိနာရံုၿမိဳ႕ရွိ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရာမဟာပရိနိဗၺာနေစတီ ၊ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရာ ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရုပ္ကလာပ္ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကြ်မ္းရာ မကုဋဗဒၶ (ခ) အဂၤါရေစတီ၊ ေနာက္ဆံုး ေရၾကည္ေတာ္ သံုးေတာ္မူရာေနရာ၊ ေဝသာလီၿမိဳ႕ရွိ ဒုတိယသဂၤါယနာတင္ေတာ္မူရာ ဝါဠဳကာရံုေက်ာင္းေတာ္၊ လစၦဝီမင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆးမဂၤလာကန္၊ လစၦဝီမင္းမ်ား ေဝစုရဘုရား ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာထားသည္႔ ေစတီေတာ္ေနရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ျပီး ကုသိနာရံုရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

gayar-12gayar-13gayar-14

(၁၂)   ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕သို႔ဆက္လက္ထြက္ခြာပါမည္။ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ရွိ နာလႏၵာတကၠသိုလ္သစ္ႏွင္႔အေဟာင္းအား သြားေရာက္ေလ႔လာဖူးေျမာ္ၿပီး ရာဇျဂိဳလ္ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၁၃)ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ရွိ ပထမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူရာ ေဝဘာရေတာင္ရွိ သတၲပ႑ိလိႈဏ္ဂူ၊ ပိပၸလိလိႈဏ္ဂူေတာ္၊ ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္ေရခ်ိဳးရာ ေရပူစမ္းႏွင္႔ ေရခ်ိဳးဆိပ္၊ ဩဝါဒပါတိေမာက္ျပရာေနရာ၊ ရွဥ္႔နက္မ်ားအစာေကြ်းေသာေနရာ ၊ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ ဗိမၼိသာရမင္းႀကီး၏ ဆြန္ဘ႑ာတိုက္၊ အဇာတသတ္မင္းႀကီး၏ မဏိရာမတ္(ခ)ဓာတ္ေတာ္တိုက္၊ ဗိမၼိသာရ အက်ဥ္းေထာင္ေနရာ၊ ေဆးဆရာဇီဝကလွဴဒါန္းေသာ သရက္ဥယ်ာဥ္ေနရာရွိ ဇီဝကမၼေက်ာင္းေတာ္ရာေနရာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွတည္ထားေသာ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ထိပ္ရွိ ဝိရအသွ်  ွႏၲီေစတီႏွင္႕ထိုင္ခံုစက္ေလွခါး၊ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ထိပ္ရွိ မူလဂႏၶကုဋီေက်ာင္းေတာ္ရာတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၿပီး ဂယာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။ ထို႔ေနာက္ဂယာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၁၄)   ဂယာၿမိဳ႕တြင္အနားယူၿပီး ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ ဂယာၿမိဳ႕ရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

(၁၅)   ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ ဂယာေလဆိပ္သို႔ထြက္ခြာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိမွာပါမည္။

 

 ပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္ - ဗီဇာ - တည္းခိုစရိတ္ - စားစရိတ္ - တစ္ဆင့္သြား ကားခ -  
Tour Leader - ခရီးေဆာင္အိတ္ႀကီး - ေဘးလြယ္အိတ္ - ပိုက္ဆံအိတ္ေသး -
 ဦးထုပ္ - ေယာဂီပဝါ - တရားစာအုပ္ -မွတ္တမ္းတင္အေခြ -
ခရီးစဥ္စာအုပ္ - လိပ္စာမွတ္တမ္းစာအုပ္ - နာမည္ကဒ္
Travel  Insurance  and Entrance fees တို႔ပါဝင္ပါမည္ ။

 inquiry

Travel  Insurance  and Entrance fees

Contact Us

Address  : 
No.66,Room(301),Thumingalar Street,Thingangyun Township, Yangon, Myanmar. 
Phone  :
(+95-1) 8566713, (+95-1) 8566714
Fax  :
(+95-1) 8566714
Email  :
info@minnkyansitt-travels.com,
sales@minnkyansitt-travels.com,
reservations@minnkyansitt-travels.com
Skype  :
mkstravels
Website  :
www.myanmartourplanner.com,
www.minnkyansitt-travels.com


Minn Kyan Sitt Group Of Companies

  • Public Image Journal
  • Minn Kyan Sitt Construction Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Trading Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Travels and Tours


photo-gallery

Member In: umtamtfmoht
Our Partner: ttmitb-logo-02hcmc
visamaster