ရန္ကုန္ - ခ်င္းမိုင္
English French German Russian

ရန္ကုန္ - ခ်င္းမိုင္

(၃ညအိပ္ ၄ရက္ခရီး)

 

chiangmai-05chiangmai-06chiangmai-04
( ၁ )   စုရပ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ခ်င္းမိုင္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိပါမည္။ ထို႔ေနာက္ လည္ပတ္ျခင္းခရီးစဥ္ အေနျဖင့္ ဆင္ျပပြဲႏွင့္ ဆင္စီးျခင္း အစီစဥ္မ်ားပါဝင္ေသာ Maesa ElephantCamp သို႔လည္ပတ္ပါမည္။ ေန႔လည္စာကို Bi-Orchid Garden Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး ဟိုတယ္ Check-in ဝင္ပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားရွိရာ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ Old city သို႔လည္ပတ္ရပါမည္။ ညစာကို ဳKhum Khantoke Restaurant တြင္ ထိုင္းရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအက အလွရႈစားရင္း သံုးေဆာင္ၿပီး ခ်င္းမိုင္ညေဈးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ထိုညအတြက္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္ ။
( ၂ )  နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ထိပ္ဘုရား ဟုေခၚေသာ Wat Doi Suthep သို႔ လည္ပတ္ၿပီး ေန႔လည္စာကို Empress ဟိုတယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဘူေဖးျဖင္႔ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ေဈးဝယ္ထြက္လည္ပတ္ရန္ Central Airport Plaza and Robinson သို႔ လည္ပတ္ၿပီး ညစာကို ေဒသတြင္းရွိ Popular ျဖစ္ေသာ အစားအစာမ်ားျဖင္႔ Chiang Mai Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္၍ ဟိုတယ္တြင္ ျပန္လည္အိပ္စက္ အနားယူပါမည္ ။
( ၃ )   နံနက္စာအား ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး ခ်င္းမိုင္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွ ျမန္မာင္ငံသို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာလာ ပါမည္ ။

 

 ပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္ - ဗီဇာ -  Tour Leader - ဟိုတယ္ - စားစရိတ္ -
 ဝင္ေၾကး - Guide -ကားခ တို႔ပါဝင္ပါမည္ ။

 

 inquiry

Contact Us

Address  : 
No.66,Room(301),Thumingalar Street,Thingangyun Township, Yangon, Myanmar. 
Phone  :
(+95-1) 8566713, (+95-1) 8566714
Fax  :
(+95-1) 8566714
Email  :
info@minnkyansitt-travels.com,
sales@minnkyansitt-travels.com,
reservations@minnkyansitt-travels.com
Skype  :
mkstravels
Website  :
www.myanmartourplanner.com,
www.minnkyansitt-travels.com


Minn Kyan Sitt Group Of Companies

  • Public Image Journal
  • Minn Kyan Sitt Construction Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Trading Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Travels and Tours


photo-gallery

Member In: umtamtfmoht
Our Partner: ttmitb-logo-02hcmc
visamaster