Canbodia – Siem Reap – Phnam – Penh
English French German Russian

Canbodia –  Siem Reap –  Phnam – Penh

(၄ညအိပ္ ၅ရက္ခရီးစဥ္)

 

cambodia-10cambodia-03cambodia-02cambodia-11
( ၁ ) စုရပ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ Siem Reap နိုင္ငံတကာ  ေလဆိပ္သို့ေရာက္ရိွျပီး ေဒသတြင္းရိွ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ေန့လည္စာ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ေန့လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီး ေနာက္ေလွျဖင့္ Tonle  Sap Lake ရိွတံငါရြာ၊  ေဒသခံတို့၏ လူေနမႈဘဝမ်ားနွင့္ မုတ္သံုေလေၾကာင့္ တစ္နွစ္ေျခာက္ၾကိမ္ကန္၏ အက်ယ္ဝန္းေျပာင္းလဲပံုတို့ကို သြားေရာက္ေလ့လာပါမည္။ ထို့ေနာက္ ကေမၻာဒီးယား လက္မႈပညာရွင္တို့၏ ျပိဳင္ဘက္ကင္း ရိုးရာေက်ာက္ဆစ္ပညာနွင့္ သစ္သားပန္းပုထုဆစ္ဟန္တို့ကို သင္ၾကားပို့ခ်ေပးရာ အလုပ္ရံုျဖစ္ေသာ Les Artisan Ankor သို့ပို့ေဆာင္ေပးပါမည္။ ထို့ေနာက္ ခမာနီသားေကာင္တို့၏ အရိုးမ်ားပါဝင္ေသာ  ျပိုင္ဘက္ကင္းေသာ လက္ရာမ်ားနွင့္ မွန္နံရံမ်ားကာထားေသာ Stupa တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Wat Thmei သို့ လည္ပတ္ပတ္ပါမည္။ ျပီးလွ်င္ Phnom Bakheng Hill တြင္ေနဝင္ဆည္းဆာအလွကို ၾကည့္ရႈပါမည္။ ညစာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး Siem Reap ရိွဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
( ၂ ) နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ South Gate of Ankor thom ၊ Baphuon ၊ Phimean ၊ Akas ၊ Terrace of Elephant ၊ Terrace of Leper King ၊ Royal Enclosure ၊ Ta Phohm သို့လည္ပတ္ျပီး ေန့လည္စာကို ေဒသတြင္းရိွ စားေသာက္ဆိုင္တြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္း အေနျဖင့္ Ankor Cookie သို့လည္ပတ္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ ၁၃ရာစုတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ အလွပဆံုးနွင့္အၾကီးက်ယ္ဆံုးဟု အသိမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ဘာသာေရးအထိမ္းမွတ္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္ အန္ေကာဝပ္ Angkor Wat ဘုရားေက်ာင္းသို့ လည္ပတ္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ Phnom Bakheng Hill ၏ ေနဝင္ဆည္းဆာအလွကို ၾကည့္ရႈခံစားရပါမည္။ ညစာကိုဘူေဖးျဖင့္ သံုးေဆာင္ျပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါမည္။ ထို့ေနာက္တစ္ညတာကို Siem Reap ျမိဳ႕တြင္ တစ္ညတာအိပ္စက္အနားယူပါမည္။
( ၃ ) နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး Old  Market သို့ေဈးဝယ္ထြက္ပါမည္။  ေန့လည္စာအား Local  Restaurant မွာသံုးေဆာင္ျပီး Siem Reap ကေန Phnom Penh ကို Coach ျဖင့္ျပန္လာျပီး ညစာကို Local  Restaurant မွာသံုးေဆာင္ျပီး ဖႏြမ္းပင္ျမိဳ႕ရိွိ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

cambodia-12cambodia-13cambodia-14cambodia-08

( ၄ ) နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ကပ္လွ်က္တည္ရိွေသာ Royal Palace နွင့္ Silver Pagado သို့ လည္ပတ္ပါမည္။ နွစ္ေနရာ ကဲြေနေသာ္လည္း Royal Palace မွ စတင္လည္ပတ္ပါမည္။ ထိုေနရာသို့သြားလွ်င္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဗုဒၶဝါဒကို ကိုယ္စားျပုေသာအဝါေရာင္ျခယ္နံရံ နွင့္ ဟိနၵူဝါဒကို ကိုယ္စားျပုေသာအျဖဴေရာင္ျခယ္နံရံမ်ားကို သတိထားမိပါလိမ့္မည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ ကေမၻာဒီယား၏ အဓိက သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈနွစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး ၁၂ ရာစုတြင္ခုနွစ္ဆက္ေျမွာက္ Jayayarman VII မွ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေစခဲ့သည္။ Ngoy ဟုေခၚေသာ Preach Phirum Master Ou ၏ လႊတ္လပ္ေရး အထိမ္းအမွတ္ရုပ္ထုမွာ ၁၉၅၆ တြင္  ျပင္သစ္ကိုလိုနီစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ရရိွသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ေတာင္ေပၚဘုရားဟုေခၚေသာ WatPhnom မွာ  ျမိဳ႕ေတာ္၏ တကယ့္အထင္ကရ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Grandma Daun Penh’s Statue ဟုေခၚေသာ အဘြား Daun Penh ၏ ရုပ္ထုဆီသို့ပို့ေဆာင္ ေပးပါမည္။ (ထိုေနရာသည္ကေမၻာဒီးယား လူ့အဖဲြ့စည္းကို ဖြံ႕ျဖိဳးစည္ပင္ရန္ကူညီ ေပးခဲ့ေသာ ကေမၻာဒီးယန္းအမို်းသမီးတို့၏ တန္ဖိုးကိုျပသေနသည္ဟု ကေမၻာဒီးယားဘုရင္ Norodom Sihamoni  u Wat Phnom အနီးက်မ္းသစၥာကိ်န္ဆို ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းနားတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုအားေျပာၾကားခဲ့သည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေနာက္ေန့လည္စာကို စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Choeung EK (ေခၚ ) ကေမၻာဒီးယား၏ လူသိအမ်ားဆံုး လူသတ္ကုန္း Killing Field ၊ Toul Sleng Musem နွင့္ နာမည္ေက်ာ္ NAGA World Casino သို့ လည္ပတ္ပါမည္။ ထိုေနရာတြင္ ဧည့္သည္မ်ား ဂိမ္းမ်ားနွင့္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားတြင္ အေပ်ာ္သေဘာျဖင့္ ကစားနိုင္ပါသည္။ ထို့ေနာက္ Local Restaurant တြင္ ညစာသံုးေဆာင္ျပီး ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

cambodia-09

(၅ )  နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Russian Market နွင့္ Central Market သို့ လည္ပတ္ပါမည္။ ထိုေနရာမွာ ေရွးေဟာင္းေငြထည္အိမ္ ၊ ပိုးထည္၊ ေက်ာက္ဆစ္ နွင့္ သစ္သားပန္းပုမ်ား ဝယ္ယူရရိွနိုင္သလို T-Shit, CD နွင့္ အျခားေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ဝယ္ယူနိုင္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ေန့လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီး Siem Reap နိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာပါမည္။

 

 ပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္- Tour Leader - စားစရိတ္
ဟိုတယ္ - ကားခ - ဝင္ေၾကး - Guide

 inquiry

Contact Us

Address  : 
No.66,Room(301),Thumingalar Street,Thingangyun Township, Yangon, Myanmar. 
Phone  :
(+95-1) 8566713, (+95-1) 8566714
Fax  :
(+95-1) 8566714
Email  :
info@minnkyansitt-travels.com,
sales@minnkyansitt-travels.com,
reservations@minnkyansitt-travels.com
Skype  :
mkstravels
Website  :
www.myanmartourplanner.com,
www.minnkyansitt-travels.com


Minn Kyan Sitt Group Of Companies

  • Public Image Journal
  • Minn Kyan Sitt Construction Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Trading Company Limited
  • Minn Kyan Sitt Travels and Tours


photo-gallery

Member In: umtamtfmoht
Our Partner: ttmitb-logo-02hcmc
visamaster